Algemeen

Bakker Logistiek gehackt

Zondagavond 4 april j.l. ontdekte Bakker Logistiek een probleem op de database servers van het computernetwerk van de onderneming. Nader onderzoek wees vervolgens uit dat de IT systemen en netwerk waren gehackt en de database servers waren versleuteld (“encrypted”).  Als gevolg hiervan vielen vele bedrijfsprocessen van Bakker Logistiek stil, zowel in het transport, de distributiecentra als in de kantoororganisatie.

Bakker Logistiek heeft in lijn met haar eigen crisisprotocollen alles op alles gesteld om het netwerk snel los te koppelen om eventuele schade bij derden te voorkomen. Klanten, toeleveranciers en andere relaties zijn zo snel mogelijk geïnformeerd. De maatregelen hebben uiteindelijk de aanval op het netwerk tot staan gebracht. Het Bakker crisisteam heeft hierbij nauw samengewerkt met een computer emergency response team van een gespecialiseerd bedrijf dat slachtoffers van een hack met raad en daad bijstaat.

Omdat al snel duidelijk werd dat hier sprake was van een zogeheten ‘ransomware’ aanval – gericht op Bakker Logistiek-  waarbij afpersers losgeld eisen voor gestolen databestanden, is meteen aangifte gedaan bij de politie alsmede melding gemaakt van de hack bij de bevoegde Data Privacy Autoriteiten. Hiermee is aan alle wettelijke eisen m.b.t. het melden van en rapporteren over dit soort incidenten voldaan.

Vandaag –  vrijdag 9 april –  is Bakker Logistiek nog steeds volop bezig met het herstellen van de schade en het nemen van diverse aanvullende maatregelen die de veiligheid van het IT netwerk en data verder moeten waarborgen. Het weer grotendeels op orde zijn met een herstel van het netwerk, IT systemen en databestanden is hopelijk in de loop van volgende week gerealiseerd.

De impact van deze hack voor onze klanten is heel verschillend omdat sommige IT systeem-onderdelen harder geraakt zijn dan anderen. Er wordt dan ook gezocht naar ‘tailormade’ oplossingen samen met de klanten om leveringen met aansturing langs niet-digitale en vaak manuele weg mogelijk te maken tot het moment dat alle IT-systemen weer in de lucht zijn.

Mede namens mijn collega’s in het directieteam wil ik mijn waardering uitspreken voor de inzet van onze collega’s – chauffeurs, medewerkers in de distributiecentra en op kantoor –  in deze crisissituatie. Ook onze klanten en toeleveranciers zijn we zeer erkentelijk voor hun begrip en hun support. 

Toon Verhoeven

CEO Bakker Logistiek

Nog niet uitgelezen?

Bekijk ook eens

20 mei 2021

2e Lean & Green Star voor Bakker Logistiek

Lees meer

15 april 2021

Bakker Logistiek gehackt (update)

Lees meer

28 januari 2021

Bakker Groep doneert aan Het vergeten Kind

Lees meer

7 januari 2021

Bakker Logistiek breidt Directieteam uit

Lees meer

29 juni 2020

1e Lean and Green star

Lees meer

Klaar om samen te werken?