Privacy Statement

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt Bakker Logistiek Groep met al haar entiteiten,  alleen voor het doel waarvoor jij ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet Bakker Logistiek Groep aan de privacywetgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook een e-mailadres kan een persoonsgegeven zijn.

Vastleggen en verwerken van gegevens

Daar waar jouw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Bakker Logistiek Groep gebruikt jouw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor jij ze hebt achtergelaten. Wij garanderen dat jouw  gegevens niet worden gebruikt voor andere doelen dan voor de arbeidsbemiddeling tussen de kandidaat en de werkgever.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn. Door het versturen van het ingesloten sollicitatieformulier op deze website geef jij ons toestemming om jouw persoonlijke gegevens tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren vanwege mogelijke toekomstige vacatures. Deze toestemming en bewaartermijn zijn vastgelegd in het Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij kunnen niet garanderen dat partners of derden die worden genoemd en waar links naartoe zijn opgenomen of deelnemers die een eigen extern sollicitatieformulier aanbieden in hun vacatures, zich ook aan de privacywetgeving houden. Wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die jij zelf hebt achtergelaten. De achtergelaten gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens worden alleen vrijgegeven met jouw uitdrukkelijke toestemming. Wij bieden jou geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. Jouw persoonlijke gegevens stellen wij niet aan derden beschikbaar, tenzij wij dit op grond van de wet verplicht zijn.

Jij bepaalt zelf welke gegevens aan wie ter beschikking worden gesteld. Als er zogenaamde profielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker en wordt dat van te voren meegedeeld.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in art. 43 WBP). Als je jouw gegevens wilt  inzien, laten corrigeren of verwijderen, dan kan je een verzoek bij ons indienen door een e-mail te sturen naar solliciteren@bakker-logistiek.nl.

Algemene verordening gegevensbescherming

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) helpt de privacy van burgers te beschermen. De AVG is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van Bakker Logistiek Groep. De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Algemene verordening gegevensbescherming.