nieuws-item-header

1e Lean and Green star

1e Lean and Green star

Duurzaamheid weer hoog in het vaandel 

Begin mei heeft Bakker Logistiek Groep de 1e Lean & Green Star binnengehaald. Bakker Logistiek is een Lean & Green deelnemer van het eerste uur en al jaren in het bezit van de Award.

De strategie en aanpak van duurzaamheid is hoger op de agenda geplaatst en een team van medewerkers is aan de slag gegaan om de gevraagde data te analyseren om de duurzaamheidsprestatie voor Bakker Logistiek te bepalen.

Sprongen in hun CO2-prestatie 

Het leek er op dat we direct de sprong zouden maken van Award naar een 2e Star. Hiervoor is bij benchmarking een CO2-prestatie gelijk aan, of beter dan, het tweede Star niveau nodig. Gezien de genomen maatregelen en de plannen voor het komende jaar is de verwachting dat de Lean & Green organisatie op korte termijn ook de 2e Star mogen komen uitreiken!

Focus op warehousing en samenwerking 

De belangrijkste maatregelen om de duurzaamheidsprestatie te verbeteren zijn onder andere. verjonging van het wagenpark, uitbreiding inzet LNG voertuigen, de optimalisatie van het intern transport en verduurzaming van de warehousing. Daarnaast werken we bij Bakker Logistiek ook  samen met dienstverleners  in het European Food Network voor optimalisatie van de planning en beladingsgraad.

De maatregelen richting de 2e Star zijn ook al in gang gezet. Nog meer focus op samenwerken en optimaliseren en een sterke verduurzaming van het energieverbruik van het warehouse door de aanleg van zonnepanelen zijn voorbeelden hiervan.