Nieuws

2e Lean & Green Star voor Bakker Logistiek

2e Lean & Green Star voor Bakker Logistiek

Duurzaamheid meenemen in investeringsbeslissingen levert Bakker Logistiek Tweede Star op

Met het vaststellen van de strategie voor de komende jaren heeft duurzaamheid een nog hogere prioriteit gekregen bij Bakker Logistiek in Zeewolde. Duurzaamheid is één van de vier pijlers waarop de strategie van Bakker Logistiek is gebouwd. Hierdoor wordt het makkelijker om het thema duurzaamheid terug te laten komen bij het maken van investeringsbeslissingen en bij de dagelijkse bedrijfsvoering.  

Toekomstgericht denken en doen

“Bakker Logistiek is een 125 jaar jong familiebedrijf waarbij met name naar het succes op de lange termijn wordt gekeken.” vertelt Toon Verhoeven, CEO van deze Logistieke dienstverlener in met name voedingsmiddelenopslag en -distributie. De langetermijnvisie en het feit dat de vierde generatie in aantocht is, maken samen dat duurzaamheid hoog op de agenda komt. “Zodat het ook werkt voor de volgende generatie.” 

Met dit gedachtegoed en door deelname aan het Lean & Green programma zijn ze bewuster gaan kijken naar de investeringen die ze doen. Zo kijkt Bakker bij elke investering of dit de onderneming dichter bij hun duurzaamheidsdoelstellingen kan brengen. Zoals een uitbreiding van hun locatie in Heerenveen. Daarbij werd gelijk gedacht aan zonnepanelen, verbeterde isolatie en LED–verlichting. Maar ook aan de vraagstelling hoe ze kortere rijafstanden kunnen realiseren en op welke manier intern transportmateriaal kan bijdragen aan de verduurzaming.

De markt overtreffen

Voor het bedrijf zijn de Lean & Green Stars ook een stukje bewijsvoering en erkenning op het thema verduurzaming. “We waren benieuwd naar hoe we het doen ten opzichte van anderen.” – aldus Verhoeven. Zo kwamen ze bij Lean & Green terecht. Met behulp van de binnen het programma beschikbare data-analysetool BigMile konden ze inzicht krijgen in de CO2-performance en er tevens kwalificaties aan verbinden. 

Het was al snel duidelijk dat Bakker Logistiek op de goede weg is en het bedrijf kwam al snel in aanmerking voor een 2e Lean & Green Star. “Zulke successen vieren is wel fijn.” – geeft Verhoeven aan. Het helpt ook bij het gesprek met klanten en andere stakeholders. Daarnaast is het uiteraard ook een mooie kroon op het harde werk van alle Bakker Logistiek medewerkers.

Bakker heeft in 2021 de ambitie om 150 trailers te vervangen door een zo duurzaam mogelijk alternatief. Hierbij let de onderneming bijvoorbeeld op een lager gewicht van het voertuig, betere isolatie bij gekoeld transport, brandstof efficiency, schonere brandstofsoorten en lagere emissies. Kijken op welke manier de koeling van deze trailers kan voldoen aan de meest ideale omstandigheden, zonder concessies te doen op hun duurzaamheidswensen Ook hun trucks krijgen aandacht. Momenteel rijdt er ook een flink aantal LNG trucks en het streven is om ook te starten met het gebruik van bio-LNG.

Verder onderzoekt Bakker Logistiek de mogelijkheden om de ‘last-mile’ stadsdistributie te elektrificeren door het inzetten van kleinere e-trucks. Daar hebben ze een pilot voor lopen in Rotterdam. Momenteel zijn ze dit elektrisch transport voor ‘ambient stromen’ ook aan het uitbreiden naar gekoeld transport. Daarvoor zijn ze een verdere samenwerking aangegaan met één van hun klanten.

Duurzaamheid bespreekbaar maken

Bij gesprekken met hun klanten staat duurzaamheid altijd op de agenda. “We vinden het belangrijk dit bespreekbaar te maken.” – aldus Verhoeven. Het is ook relevant voor de klant. Ze kijken daarbij naar alle aspecten, van warehousing tot transportplanning. Dit om met name “leeg rijden” door trucks te voorkomen.

“Elk bedrijf is natuurlijk op zoek naar hun onderscheidend vermogen en de beste wijze om dit te communiceren richting klanten.”  Met hun mooie prestaties en de tweede ster verwachten ze zichzelf ook nog sterker te kunnen profileren binnen de markt. Het maakt aantoonbaar wat de inzet op duurzaamheid van de afgelopen jaren waard is voor je bedrijf, je mensen en voor je klanten. “Maar bovenal is het ontzettend belangrijk om aandacht te hebben voor je omgeving. Dat alles wat je doet minimale impact heeft op de leefomgeving.” vult Verhoeven aan.  

 

Bakker Logistiek gehackt (update)

Bakker Logistiek gehackt (update)

Sinds 4 april is er enorm veel werk verzet om de dienstverlening voor onze klanten weer op orde te krijgen. Vandaag, donderdag 15 april, kunnen we stellen dat al onze vestigingen weer ‘up- en running’ zijn. Naast onze eigen medewerkers hebben ook onze klanten veel begrip getoond en ons daar waar maar mogelijk geholpen. We voelen ons zeer gesteund.

Heel hartelijk dank daarvoor!

Omdat we een aantal dagen niet hebben kunnen uitleveren heeft dit impact gehad op de beschikbaarheid van een aantal producten in diverse supermarkten. Met name versproducten zoals kaas werden hierdoor getroffen. De verwachting is dat, nu Bakker Logistiek weer in bedrijf is, de tekorten in de supermarkten de komende week weer zijn aangevuld.

Fijn dat de consumenten dan weer kunnen genieten van de mooie producten die wij voor onze klanten mogen distribueren.

 

Toon Verhoeven

CEO Bakker Logistiek

Bakker Logistiek gehackt

Bakker Logistiek gehackt

Zondagavond 4 april j.l. ontdekte Bakker Logistiek een probleem op de database servers van het computernetwerk van de onderneming. Nader onderzoek wees vervolgens uit dat de IT systemen en netwerk waren gehackt en de database servers waren versleuteld (“encrypted”).  Als gevolg hiervan vielen vele bedrijfsprocessen van Bakker Logistiek stil, zowel in het transport, de distributiecentra als in de kantoororganisatie.

Bakker Logistiek heeft in lijn met haar eigen crisisprotocollen alles op alles gesteld om het netwerk snel los te koppelen om eventuele schade bij derden te voorkomen. Klanten, toeleveranciers en andere relaties zijn zo snel mogelijk geïnformeerd. De maatregelen hebben uiteindelijk de aanval op het netwerk tot staan gebracht. Het Bakker crisisteam heeft hierbij nauw samengewerkt met een computer emergency response team van een gespecialiseerd bedrijf dat slachtoffers van een hack met raad en daad bijstaat.

Omdat al snel duidelijk werd dat hier sprake was van een zogeheten ‘ransomware’ aanval - gericht op Bakker Logistiek-  waarbij afpersers losgeld eisen voor gestolen databestanden, is meteen aangifte gedaan bij de politie alsmede melding gemaakt van de hack bij de bevoegde Data Privacy Autoriteiten. Hiermee is aan alle wettelijke eisen m.b.t. het melden van en rapporteren over dit soort incidenten voldaan.

Vandaag -  vrijdag 9 april -  is Bakker Logistiek nog steeds volop bezig met het herstellen van de schade en het nemen van diverse aanvullende maatregelen die de veiligheid van het IT netwerk en data verder moeten waarborgen. Het weer grotendeels op orde zijn met een herstel van het netwerk, IT systemen en databestanden is hopelijk in de loop van volgende week gerealiseerd.

De impact van deze hack voor onze klanten is heel verschillend omdat sommige IT systeem-onderdelen harder geraakt zijn dan anderen. Er wordt dan ook gezocht naar ‘tailormade’ oplossingen samen met de klanten om leveringen met aansturing langs niet-digitale en vaak manuele weg mogelijk te maken tot het moment dat alle IT-systemen weer in de lucht zijn.

Mede namens mijn collega’s in het directieteam wil ik mijn waardering uitspreken voor de inzet van onze collega’s - chauffeurs, medewerkers in de distributiecentra en op kantoor -  in deze crisissituatie. Ook onze klanten en toeleveranciers zijn we zeer erkentelijk voor hun begrip en hun support. 

 

Toon  Verhoeven

CEO Bakker Logistiek

Bakker Groep doneert aan Het vergeten Kind

Bakker Groep doneert aan Het vergeten Kind

Het is inmiddels een traditie geworden om jaarlijks samen met Bakker Bedrijfswagens een goed doel te steunen. Het geld dat wij normaal gesproken besteden aan Kerst geschenken voor onze relaties, doneren wij dan aan een goed doel dat met kinderen te maken heeft. Zo hebben wij al een keer het Ronald Mc Donaldhuis gesteund en vorig jaar Villa Pardoes. 

Dit jaar hebben wij gekozen voor de stichting "Het vergeten Kind".

En vandaag was het zover en hebben Sonja van de Burgwal, HR manager van Bakker Bedrijfswagens en Ik zelf, Yvette Bakker, een cheque overhandigd aan Tjiska Langeland van de Stichting "Het vergeten Kind.

WAT DOET HET VERGETEN KIND?

Om hun missie te realiseren en kinderen nu, maar ook structureel te helpen, ontwikkelt Stichting Het Vergeten Kind impactvolle programma's die bijdragen aan het welzijn van kwetsbare kinderen. 

Zij organiseren kinderactiviteiten die een directe positieve invloed hebben op het leven van kwetsbare kinderen. Uit onderzoek blijkt dat het voor de ontwikkeling van kinderen uit moeilijke thuissituaties van noodzakelijk belang is om positieve ervaringen op te doen. Om even dagelijkse problemen en zorgen opzij te kunnen zetten en ‘gewoon’ even kind te zijn. Zodat ze de toekomst weer positief tegemoet kunnen zien.

Naast hun kinderprogramma’s ontwikkelen zij ook programma’s en projecten die gericht zijn op het duurzaam en structureel verbeteren van het leven van kwetsbare kinderen. Initiatieven die bijdragen aan een stabiel en veilig thuis voor kinderen in hun doelgroep. Het liefst in hun eigen gezin. Verder jagen ze de overheid en jeugdzorgaanbieders aan om het belang van het kind centraal te stellen in het beleid en de uitvoering ervan. En ze laten met eigen initiatieven zien dat de jeugdzorg anders én beter kan.

Wij vinden het fijn dat wij met deze donatie daar ook een steentje aan bij kunnen dragen.

Bakker Logistiek breidt Directieteam uit

Bakker Logistiek breidt Directieteam uit

De wereld van een logistieke dienstverlener is continu aan veranderingen onderhevig. Het afgelopen jaar heeft aangetoond dat we als Bakker Logistiek een belangrijk onderdeel zijn van de vitale sector. In een markt die vraagt om flexibiliteit, digitalisering, hoge betrouwbaarheid, sterke verbindingen in de keten en een veilige en duurzame werkwijze ontwikkelt Bakker Logistiek zich op alle fronten.

 Ten behoeve van de verdere ontwikkeling en groei van Bakker Logistiek wordt het huidige directieteam, bestaande uit Toon Verhoeven (CEO), Erik Ros (COO) en Clemens Groot Koerkamp (CFO), met ingang van 1 januari 2021 uitgebreid met een nieuw directielid. Met de uitbreiding van het Directieteam zal Bakker Logistiek de ontwikkelingen en verdere uitvoering van de strategie kunnen versnellen.

Per 1 januari 2021 vervult Frits Schaafsma de rol van Operationeel Directeur (COO) bij Bakker Logistiek. In deze rol krijgt Frits de verantwoording over alle Warehouse en Transport activiteiten alsmede de afdelingen Facility Management en SHEQ. Frits is een ervaren supply chain professional en al ruim 25 jaar actief binnen de FMCG branche en retail, waar hij diverse functies bij onder andere Procter&Gamble, Danone, Unilever, Friesland Campina en Carrefour heeft vervuld.

Eveneens per 1 januari 2021 zal Erik Ros de functie invullen van Commercieel Directeur (CCO) waarbij hij zich zal richten op de commerciële en HR gerelateerde zaken van Bakker Logistiek . Erik vervult deze functie sinds 1 januari 2019 in combinatie met de functie van Operationeel Directeur.

De uitbreiding van het directieteam is een volgende stap in de toekomstbestendige, succesvolle groei van onze organisatie. We willen onze rol als betrouwbare supply chain partner voor nu en in de toekomst op deze wijze verder versterken.

 

Directie Bakker Logistiek

1e Lean and Green star

1e Lean and Green star

Duurzaamheid weer hoog in het vaandel 

Begin mei heeft Bakker Logistiek Groep de 1e Lean & Green Star binnengehaald. Bakker Logistiek is een Lean & Green deelnemer van het eerste uur en al jaren in het bezit van de Award.

De strategie en aanpak van duurzaamheid is hoger op de agenda geplaatst en een team van medewerkers is aan de slag gegaan om de gevraagde data te analyseren om de duurzaamheidsprestatie voor Bakker Logistiek te bepalen.

Sprongen in hun CO2-prestatie 

Het leek er op dat we direct de sprong zouden maken van Award naar een 2e Star. Hiervoor is bij benchmarking een CO2-prestatie gelijk aan, of beter dan, het tweede Star niveau nodig. Gezien de genomen maatregelen en de plannen voor het komende jaar is de verwachting dat de Lean & Green organisatie op korte termijn ook de 2e Star mogen komen uitreiken!

Focus op warehousing en samenwerking 

De belangrijkste maatregelen om de duurzaamheidsprestatie te verbeteren zijn onder andere. verjonging van het wagenpark, uitbreiding inzet LNG voertuigen, de optimalisatie van het intern transport en verduurzaming van de warehousing. Daarnaast werken we bij Bakker Logistiek ook  samen met dienstverleners  in het European Food Network voor optimalisatie van de planning en beladingsgraad.

De maatregelen richting de 2e Star zijn ook al in gang gezet. Nog meer focus op samenwerken en optimaliseren en een sterke verduurzaming van het energieverbruik van het warehouse door de aanleg van zonnepanelen zijn voorbeelden hiervan.

Blad Family Business

Blad Family Business

Van trekschuit naar transport op alternatieve energie, van een peertje naar LED lampen, van één locatie naar tien: in meer dan honderd jaar dat wij, Bakker Logistiek bestaan, is er veel veranderd.

De geschiedenis van het familiebedrijf kenmerkt zich door ontwikkelingen, innovaties, digitalisering en vooruitgang. Service, meedenken en het bieden van oplossingen spelen een cruciale rol. Voor de klant, maar ook voor de medewerker. De inzet van de medewerkers is immers cruciaal voor het slagen van een (duurzame) bedrijfsvoering. Als familiebedrijf weten wij dat je niet van nul naar honderd hoeft in 5 seconden: tijd en aandacht maken het bedrijf alleen maar sterker.

Deze ontwikkelingen zijn aanleiding voor het redactieteam van family Business om ons, Bakker Logistiek, en de wereld van de logistieke sector uitgebreid te belichten. Het resultaat leest u in dit magazine. Een informatieve uitgave, die inzicht geeft in een snel veranderende markt binnen deze sector.

Via onderstaande link kunt u het blad digitaal lezen.

Veel leesplezier.

 

https://issuu.com/goomedia/docs/fb_bakker_issue?fr=sM2ZhZTgzNjIz

Bakker Logistiek gaat voor Natural Power!

Bakker Logistiek gaat voor Natural Power!

Bakker Logistiek gaat voor Natural Power!

Bakker Logistiek te Tilburg heeft onlangs twee nieuwe IVECO Stralis NP460 trekkers in gebruik genomen, wagenparkbeheerder Marc Swaans nam de sleutels van de nieuwe voertuigen ontvangst. Deze LNG trekkers zijn voorzien van een hefbare voorloopas en hebben een GCW van 50 ton.


Stralis NP460 TXP trekkers
De nieuwe voertuigen van Bakker Logistiek zijn uitgerust met 460pk en 2000Nm krachtige IVECO Cursor 13 aardgasmotoren en schakelen middels de HI-TRONIX geautomatiseerde versnellingsbak. Elk van deze trekkers heeft twee brandstoftanks met een gezamenlijke inhoud van 500 liter, wat goed is voor een actieradius van zo’n 750 km.

Bakker Logistiek mag met deze stille trucks (Piek gecertificeerd) buiten de venstertijden in binnensteden bevoorraden. Daarnaast levert de inzet van deze trucks op LNG grote voordelen op voor het milieu. De reductie van de CO2-emissie is 15% en kan bij het gebruik van bio-LNG oplopen tot 95%. Daarnaast stoot de aardgasmotor van de IVECO’s 70% minder NOx en 95% minder fijnstof uit dan een vergelijkbare dieselmotor.

Bakker Logistiek
Ruim honderd jaar geleden begint de geschiedenis achter Bakker Logistiek. Egbert Bakker begon in 1910 met het transporteren van sterke drank tussen Rotterdam en Amersfoort, toentertijd nog met een trekschuit. Door de jaren heen is het familiebedrijf flink gegroeid. Bakker Logistiek heeft in de loop van de tijd een aantal ondernemingen overgenomen. Stuk voor stuk familiebedrijven die gewend zijn om zich continu aan te passen aan de veranderende wensen van klanten.

Momenteel heeft de complete Bakker Groep 10 vestigingen en distributiecentra in Nederland. Het hoofdkantoor staat in Zeewolde. Het totale wagenpark bevat ruim 600 trekkende eenheden en bij het bedrijf werken ruim 1850 medewerkers. Het transportbedrijf was één van de eerste ondernemingen in Nederland die trucks inzette met LNG als brandstof.
 

Opleiding vrachtwagenchauffeur bij Bakker Logistiek in Deventer

Opleiding vrachtwagenchauffeur bij Bakker Logistiek in Deventer

Chauffeur worden kan iedereen; man of vrouw, jong of oud en van iedere afkomst! Als chauffeur in opleiding bij Bakker Logistiek word je direct opgeleid tot vrachtwagenchauffeur CE. Zodra je het opleidingstraject met goed gevolg hebt afgerond mag jij je chauffeur bij Bakker Logistiek noemen. Vanaf dat moment ga je met een trekker-oplegger combinatie de weg op voor de bevoorrading van COOP winkels!

De opleiding tot vrachtwagenchauffeur vereist motivatie, doorzettingsvermogen en enthousiasme. Je bent namelijk enkele maanden in de weer met zowel theorie- als praktijkexamens. Wij begeleiden je bij elke stap van het proces. 

Op 5 februari 2019 vindt er een kennismakingsavond plaats bij Bakker Logistiek te Deventer. Tijdens deze avond krijg je vanuit Start People, Bakker Logistiek en onze rij-opleiders meer informatie over het gehele traject. Ook is er die avond een simulator en een bakwagen aanwezig zodat je vast kan "proeven" aan het vak van vrachtwagenchauffeur. Ben je geïnteresseerd, maar kan je er deze avond niet bij zijn? Geen probleem! We komen graag met je in contact om jouw mogelijkheden te bespreken. 

Wat bieden we je? 

 • Een volledig verzorgde opleiding tot chauffeur CE incl. code 95
 • Jij betaald slechts 15%, na afronding van de opleiding
 • Baangarantie: jaarcontract voor minimaal 32 uur per week
 • Persoonlijke begeleiding gedurende je opleiding
 • Salaris tussen €12,14 ~ €15,36 bruto per uur (excl. toeslagen)
 • Direct een baan bij Bakker Logistiek 

Wat vragen we van jou?

 • Je bent minimaal 1 jaar in het bezit van rijbewijs B
 • Je bent in het bezit van eigen vervoer
 • Je bent minimaal 1x per 2 weken beschikbaar op zaterdag
 • Je hebt je verdiept in de transportbranche
 • Na het afronden van je opleiding ben je minimaal 32 uur per week beschikbaar

Zien we jou op 5 februari?

Meld je dan nu aan en we nemen binnen twee werkdagen contact met je op.
Wil je eerst meer informatie? Neem contact op met Elize Kamp van Start People op 038-4673280.

CHAUFFEURS GEZOCHT OOK PARTTIME!

CHAUFFEURS GEZOCHT OOK PARTTIME!

Wij zoeken chauffeurs!

Het gaat goed met de logistiek in Nederland: het Nederlands goederenvervoer zit in de lift. Ook wij merken dit in onze werkzaamheden, en daarom zijn we op zoek naar chauffeurs winkeldistributie voor onze locaties in Deventer en Tilburg.

Als chauffeur winkeldistributie zorg jij dagelijks voor de levering van goederen aan onze klanten.     Op tijd en volgens afspraak. Daarbij vervoer je voornamelijk rolcontainers en pallets, zowel gekoeld als geconditioneerd.  Op de weg en bij de klant ben jij hét visitekaartje van onze organisatie.

Werken bij Bakker Logistiek brengt leuke voordelen met zich mee. Zo kom je rechtstreeks bij ons in dienst, heb je uitzicht op een vast dienstverband en krijg jij je loon elke maand op tijd uitbetaald. Daarnaast kom je terecht in een organisatie met een prettige, informele werksfeer met korte communicatielijnen. Goed geregeld toch?

Naast bovenstaande bieden wij ook flink wat secundaire arbeidsvoorwaarden, welke leuke voordelen met zich meebrengen. Wat dacht je van ons fietsplan, waarmee je een nieuwe fiets kan aanschaffen mét een bijkomend belastingvoordeel? Of van onze collectieve zorgverzekeringen bij diverse verzekeraars, waar niet alleen jij maar je hele gezin voordeel van heeft? E n niet te vergeten het uitruilen van reiskosten,  kortingen bij Euromaster en de SuperTank enzovoort.   

Wil jij ook ambassadeur worden van de Bakker Logistiek Groep? En ben je enthousiast, klantgericht, en weet je van aanpakken? Dan zijn wij op zoek naar jou! We zoeken zowel fulltime als parttime chauffeurs – al is het voor 1 of 2 dagen: alles is mogelijk!

Hebben we je interesse gewekt? Dan horen we graag van je. Solliciteer direct door een bericht met je CV te sturen naar solliciteren@bakker-logistiek.nl.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling HR via 088-101 8006 of neem een kijkje op onze vacature pagina.

Flevo Truckerstour 2018

Flevo Truckerstour 2018

Flevotruckerstour 2018

 

Zo rond februari begint het te kriebelen, 27 april koningsdag. De organisatie zet dan de eerste berichten op Facebook en ook de eerste voorbereidingen gaan van start.

Al sinds ik bij Bakker werk betekent dat meedoen aan de Flevotruckerstour in Dronten. Een truckrun voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. De rit begint en eindigt elk jaar in Dronten.

Nadat alles georganiseerd en geregeld is begint het aftellen. Op 26 april begint het met de trekkers wassen en klaar zetten. Dit jaar zijn er een aantal veranderingen door gevoerd o.a. in de route.  

Dan is het eindelijk zover 27 april 2018.

Om 06:30 hebben we bij Bakker afgesproken om naar Dronten te gaan. Bij Cultus Inn verzamelen alle vrachtauto's. Het is al snel een gezellige drukte. We krijgen een lunch pakket voor ons zelf en onze passagier. Voor ons ook mooi even de tijd om de auto's nog even te versieren.

Om 08:30 volgt er nog een briefing en dan kan het echt beginnen. Alle auto's hebben een nummer. De passagiers hebben ook allemaal een nummer gekregen en mogen dan opzoek naar de goede vrachtwagen.

Rond 09:00 uur zijn alle passagiers ingestapt en kunnen we beginnen. We rijden met z’n alle naar de Rede in Dronten waar het startsein word gegeven. We rijden eerst een stuk richting Zeewolde langs de mooie bloemenvelden. Bij Hans en Grietje stoppen we en krijgen iedereen een pannenkoeken. Dat is nog een leuke organisatie al die vrachtwagens daar op het parkeerterrein krijgen. Als iedereen zijn pannenkoeken op heeft is het weer tijd om te vertrekken. Op dat moment is ook omroep flevoland aanwezig om opnames te maken.

We rijden nu richting Biddinghuizen. Waar we een rondje door het dorp maken. Nadat we Biddinghuizen hebben verlaten gaan we richting Ketelhaven en onze 2 stop. Dit is bij Landsend. Tegen het verkeer in worden we naar het parkeerterrein geleid. Hier krijgen we nog wat drinken en is er een mogelijkheid voor een sanitaire stop.

Dan begint het laatste gedeelte van de tour. We rijden naar Swifterbant om daar nog een rondje te maken. Hier staan ook weer mensen langs de kant van de weg om te kijken en te zwaaien. Eenmaal terug in Dronten gaan we nog 1x over de Rede waar het nu een stuk drukker is dan vanmorgen. Bij Cultus Inn eindigt de rit. Het mooie is te zien dat je passagier een leuke dag gehad heeft. De ene kan er over vertellen en bij de andere zie je het aan de glimlach op zijn of haar gezicht. We gaan met z'n alle nog wat drinken en dan zit de dag er al weer op. Terug naar Zeewolde trailer aankoppelen en naar huis.

The largest parade of Trucks

The largest parade of Trucks

Bakker Logistiek heeft samen met Bakker Bedrijfswagens afgelopen zaterdag 9 september 2017 meegedaan aan the largest parade of trucks. Dit evenement was georganiseerd door de Femke foundation. Wij hebben met onze deelname een belangrijk doel voor kinderen met een vergeten ziekte gesteund.

Er was voor jong en oud van alles te beleven, waaronder een muziekoptreden van Henk Wijngaard, een springkussen, verschillende kraampjes en natuurlijk de recordpoging voor The largest parade of trucks om te bekijken.

Helaas is het record niet verbroken.

Namens de Bakker Groep bedanken wij iedereen die zijn of haar bijdrage aan dit mooie evenement heeft geleverd, want ondanks het slechte weer hebben zij toch een fantastische dag georganiseerd.

Bakker Logistiek kiest voor LED verlichting

Bakker Logistiek kiest voor LED verlichting

Momenteel wordt door de firma LED Lease de laatste hand gelegd aan een volledige nieuwe sensor gestuurde LED licht installatie voor de hallen en kantoren van de Handelsweg 26. Wij hebben gekozen voor een Licht als Dienst met de firma LED Lease, waarbij we gedurende 10 jaar een afgesproken hoeveelheid licht krijgen. LED Lease is verantwoordelijk voor het licht en onderhoud van de installatie. Je zou het een licht abonnement kunnen noemen.

Sensoren zorgen ervoor dat de verlichting alleen daar brandt waar ook daadwerkelijk gewerkt wordt. Als er in een gangpad/stelling pad geen beweging is, dan dimmen de lichten. Iedere lamp kan individueel worden aangestuurd. De gehele licht installatie is verbonden met het internet en wordt centraal aangestuurd. Wij hebben direct inzage in het energie verbruik.

In totaal zijn meer dan ..... 

 • tweeduizend TL armaturen vervangen door LED armaturen;
 • 6 km lichtlijn verdeeld over de hallen en kantoren van de Handelsweg;
 • sterk verbeterde licht situatie: meer licht betekent een veiliger werk omgeving en meer comfort voor onze collega’s;
 • twee keer zoveel licht en bijna 60% minder energieverbruik;
 • verwachte CO2 besparingen van 400 ton per jaar.